Computerblues en jouw privacy

privacyHet werk van Computerblues is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en jouw privacy is dan ook erg belangrijk. In het onderstaande overzicht vind je terug welke gegevens Computerblues zoal gebruikt en voor welke doeleinden. Het is uiteraard in het Belang van jou en Computerblues dat met deze gegevens verantwoord omgesprongen wordt. Computerblues heeft voor alle voorkomende bewerkingen maatregelen genomen om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Je kunt je echter voorstellen dat een publiek toegankelijk document als dit niet de plek is om aan te geven welke maatregelen hiervoor getroffen zijn. Mocht je hierover meer willen weten neem dan contact op.

Computerblues website en jouw privacy

De Computerblues website is uitsluitend te bezoeken via een beveiligde browserverbinding en maakt geen gebruik van cookies.

Wel worden statistieken bijgehouden over de bezoekersaantallen van de websitesite. Deze statistieken worden lokaal op de webserver bijgehouden. Deze database bevat echter geen IP adressen, locatie of andere privacy gevoelige gegevens die gebruikt zouden kunnen worden om een bezoek te herleiden naar specifieke personen.

Voor deze statistieken wordt dus ook geen gebruik gemaakt van derde partijen als Google Analytics.

Contactformulier

De gegevens die je invult in het contactformulier worden niet in een database opgeslagen maar uitsluitend direct per email verzonden.

Facebook en Twitter

Het gebruik van de koppelingen voor Facebook of Twitter op de site kunnen er voor zorgen dat bij deze diensten wordt geregistreerd dat je via de Computerblues site op de betreffende Facebook of Twitter pagina terecht bent gekomen. Wil je dit niet, zorg dan dat je in je webbrowser uitgelogd bent bij deze diensten. Voor meer informatie over het privacy beleid van Facebook en Twitter kun je terecht op de privacypagina’s van  Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

De Computerblues nieuwsbrief wordt ook verzonden vanaf de website. De mailinglijst bevat uitsluitend emailadressen van bestaande contacten en geen andere NAW gegevens. De nieuwsbrief wordt incidenteel gebruikt voor het informeren over producten of diensten. Het voornaamste doel van de nieuwsbrief is echter om op een efficiënte manier relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen. Zaken waar je wellicht zelf niet bij stil hebt gestaan, maar die je wel zou moeten weten.

De keuze om dit via de website te doen is dat het hierdoor mogelijk wordt om  deze informatie via zowel een blogpost op de website, Facebook, Twitter en de nieuwsbrief bij zoveel mogelijk klanten onder de aandacht te brengen. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de link onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Computerblues dienstverlening en jouw privacy

Computerblues kan uiteraard niet functioneren zonder in aanraking te komen met jouw gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt bij:

Communicatie en Planning

Zonder NAW gegevens, telefoonummer en emailadres wordt het lastig om contact met je op te nemen of langs te komen voor een afspraak. De opslag van deze gegevens heeft Computerblues zelf in beheer. Er wordt hierbij dus geen gebruik gemaakt van derde partijen.

Offertes en Documentatie

Offertes en documentatie zijn uiteraard altijd klantspecifiek en worden op maat gemaakt. hierdoor zal de inhoud en gevoeligheid van klant tot klant kan verschillen. Deze gegevens worden uiteraard bewaard als naslag bij werkzaamheden en als backup voor als je geheugen je in de steek laat. Deze gegevens worden per klant afzonderlijk beveiligd opgeslagen.

Werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden aan jouw pc of laptop, is Computerblues zich er terdege van bewust dat er gewerkt wordt met mogelijk privacy gevoelige data. Wat dat precies inhoudt is alleen aan jou om te bepalen. Indien bestanden geopend worden is dit uitsluitend ter beoordeling van de technische staat en nooit om de inhoud. Waar mogelijk, gebeurt dit alleen in het bijzijn van de klant. Opschonen van persoonlijk data doet Computerblues uitsluitend na jouw uitdrukkelijke toestemming en instructie.

Bij het migreren van data en datarecovery is het maken van kopieën van bestanden onvermijdelijk. Waar mogelijk gebeurt dit op datadragers van de klant zelf. Indien datadragers van Computerblues gebruikt worden, wordt de backup in de meeste gevallen direct gewist. Is er twijfel of alle data goed overgekomen is, dan wordt een afwijkende termijn afgesproken met de klant.

Bij migratie naar een nieuwe harde schijf of nieuw systeem ontvangt je de oude schijven altijd retour met de instructie hoe deze te bewaren en wat te doen mocht je hem willen vernietigen.

Facturatie en administratie

Als het werk er op zit volgt uiteraard de onvermijdelijk Factuur. Het factureerprogramma van Computerblues is een losstaand programma waarin de gegevens van de factuurregels uitsluitend NAW en emailadres van klanten zijn opgeslagen. Facturen worden per email verzonden. Daarnaast gaat een papieren kopie van de factuur naar ons administratiekantoor, dat uiteindelijk alleen je handmatig naam en factuurbedrag in zijn geautomatiseerde systemen opneemt bij het boeken van de factuur. Ook bankafschriften worden uitsluitend op papier aangeleverd waarbij alleen naam en bedrag uiteindelijk in de administratie belanden.

Bewaartermijn

De officiële bewaartermijn van de administratie is 7 jaar, conform de eisen van de belastingdienst. Van de overige gegevens die te maken hebben met de werkzaamheden worden de gegevens in principe oneindig bewaard. Dit is de enige praktische manier om met deze gegevens om te gaan omdat het vooraf niet te voorspellen is waanneer er beroep gedaan moet worden op deze gegevens. Voor email geldt een bewaartermijn van 1 1/2 jaar in het actuele mailbestand dat op meerdere manieren te benaderen. Na deze 1 1/2 jaar wordt de mail overgeheveld naar een archiefbestand dat slechts op 1 plek te raadplegen is.

Uiteindelijk zijn het jouw gegevens

Als gevolg hiervan heb je het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Tenminste, voor zover dit niet botst met verplichte bewaartermijnen waar Computerblues zich ook aan moet houden. Heb je vragen of klachten neem dan contact op via het contactformulier