Onderhoud en reparatie

Onderhoud is een must

Tijdig onderhoud is essentieel voor de veiligheid, gebruiksgemak en levensduur van uw dure laptop of computer. In de loop van de tijd gaat uw computer, soms ongemerkt,  steeds trager werken. Het is daarom goed om geregeld zowel de software als de hardware van uw computer na te laten kijken.

Hardware onderhoud

Hardwarematig valt er het nodige te onderhouden. Uw computer fungeert feitelijk als een grote stofzuiger, die voortdurend stoffige omgevingslucht aanzuigt om de inwendige onderdelen te kunnen koelen. Vaak gaat dit stof tussen de koelribben van de processorkoeler of videokaart zitten. Door dit stof kunnen de koelribben de warmte niet meer goed afvoeren, waardoor de computer te heet wordt.

Dit uit zich meestal in toenemende geluidsproductie van de ventilatoren in de computer of laptop, eventueel zelf gevolgd door spontane uitval van het systeem door de ingebouwde oververhittingsbeveiliging. Daarnaast kunnen met name laptops erg heet aanvoelen op sommige plekken aan de boven of onderkant. Computerblues kan uiteraard uw computer weer lekker stofvrij maken.

Naast een ophoping van stof kan het bij oudere systemen ook zo  zijn dat de koelpasta, die zicht tussen het oppervlak van de processor en het koelblok met de koelribben bevindt, zijn werk niet meer goed doet. Dan wordt het tijd om de oude koelpasta te vervangen en een dun laagje verse koelpasta aan te brengen.

Tijdens het onderhoud is het ook altijd goed om even een blik te werpen op het functioneren van de harde schijf. De harde schijf is een complex mechanisch apparaat dat al uw kostbare gegevens bevat en de nare eigenschap heeft om het op de meest ongewenste momenten te begeven. Regelmatige controle om nare verrassingen voor te blijven is dan ook zeker aan te raden.

Software onderhoud

Ook kan het zijn dat door niet tijdig updaten van het besturingssysteem of programma’s, beveiligingslekken ontstaan, waar internetcriminelen misbruik van zouden kunnen maken. Aan de andere kant kan het ook zijn dat sommige updates juist wel toegepast zijn, waarbij ongevraagd wijzigingen aan het systeem aangebracht worden of extra software geïnstalleerd wordt waar u niet om gevraagd heeft.

Reparatie

Helaas gaat elke computer op enig moment stuk. Repareren kan dan een oplossing zijn om op een simpele manier uw computer een nieuw leven in te blazen. Persoonlijk ben ik zeker ook een voorstander van reparatie en zie ik het als een uitdaging om ook oudere systemen goed te laten functioneren. Helaas is mijn ervaring wel dat er door fabrikanten van zowel pc’s als laptops, steeds meer gebruik gemaakt wordt van niet standaard onderdelen en dat er steeds meer onderdelen geïntegreerd worden op het moederbord. Dit maakt reparatie in sommige gevallen een stuk moeilijker zo niet onmogelijk. De verkrijgbaarheid van specifieke onderdelen en de vaak hoge kosten daarvan maken dat per geval bekeken moet worden of het nog zinvol of mogelijk is om een computer nog te repareren.

Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe kleiner het apparaat is, hoe lastiger en kostbaarder de reparatie zal zijn.

Data recovery

Een bijzonder vorm van reparatie is data recovery. Het terughalen van uw kostbare data van een gecrashte harde schijf of het herstellen van per ongeluk gewiste bestanden is altijd een poging waard. Zolang de harde schijf in kwestie nog “aanspreekbaar” is en een computer nog bewerkingen met de harde schijf uit kan voeren zal ik mijn uiterste best doen om met behulp van een aantal recovery programma’s proberen zo veel mogelijk van uw data te redden. Dit is een langdurig proces meer levert in 90% van de gevallen goede resultaten op.

Is de schijf niet meer te benaderen, dan is data recovery alleen nog mogelijk door gespecialiseerde recoverybedrijven, die ook de mogelijkheden hebben om de schijf te demonteren en te analyseren. Dit is zeer specialistisch werk waar dan ook navenant hoge kosten aan verbonden zijn.

Plannen voor de toekomst

Een onderhoudsbeurt is vaak ook een goede gelegenheid om met u te overleggen of de computer nog voldoet of dat het, gezien de leeftijd of veranderende gebruiksbehoeften, toch niet eens tijd wordt om een plan te maken voor vervanging. U weet dan ook ruim antevoren waar u rekening mee moet houden of waar u eens over na moet gaan denken. Een geplande overgang naar een ander systeem is altijd makkelijker dan redden wat er te redden valt van een systeem dat het plotseling begeeft.

Laat uw computer minimaal 1 x per jaar nakijken om problemen te voorkomen!