Helaas heb ik gisteren weer uit de eerste hand kunnen horen welke doortrapte oplichtingsmethodes er gehanteerd worden om mensen op te lichten door zogenaamde hulp bij het oplossen van (niet bestaande) computerproblemen.

Wordt je gebeld door iemand die beweert van de Microsoft of Windows helpdesk te zijn en dat ze vastgesteld hebben dat je computerproblemen hebt: trap er niet in. Microsoft belt NOOIT ongevraagd gebruikers om problemen op te lossen.

Ga je wel op een dergelijk telefoontje in dan loop je het risico overgehaald te worden om zelf je bankrekening leeg te halen in een uitgebreide scam, die zogenaamde bedoeld is om je identiteit vast te stellen. Ook kan je gevraagd worden om een foto en kopie van een legitimatiebewijs. Nooit op in gaan dus: zodra je het woord Microsoft hoort: verbreek dan meteen de verbinding. Het venijn van deze oplichtingstrucs zit er in dat de oplichters volstrekt legitieme software en commando’s gebruiken om je te overtuigen dat er iets aan de hand is en je vervolgens vragen om zelf dingen te doen die je, nuchter beschouwd, anders nooit zou doen. Hoewel er gebruik van techniek, is de hele oplchtingstruc geheel gebaseerd op de kracht van overtuiging.

Meer informatie over de werkwijze en tips van Microsoft om hier mee om te gaan vind je op deze (officiële) Microsoft pagina

Ook de Politie heeft een informatiepagina over deze vorm van oplichting. Deze vind je hier

Ben je toch ingegaan op deze doortrapte oplichtingspraktijken, informeer dan meteen je bank en doe aangifte bij de Politie.